Τεχνικές πληροφορίες

Σύμβολα Χρήσης Υφασμάτων

Οδηγίες τοποθέτησης ταπετσαρίας easy stick

(Δεν χρειάζεται επιπλέον κόλλα)